UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov ZŠ

2/3/2021

Blog image

Dňa 10. februára 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Duševné zdravie nielen v dobe covidovej – prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
  • Aktuálne otázky z oblasti profesijnej orientácie – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
  • Aktuálne informácie o činnosti a spolupráci s CPPPaP – informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského poradcu v základnej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog