UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov SŠ

10/7/2021

Blog image

Dňa 13. októbra 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line prvá pracovná porada školských poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2021/2022.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Zvládanie stresu – prezentovala PhDr. Viera Podracká, psychologička CPPPaP.
  • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a strednými školami v oblasti výchovného poradenstva za školský rok 2020/2021 – realizovala PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP pre školských poradcov ZŠ a SŠ.
  • Metodické usmernenie k zabezpečeniu úloh v školskom roku 2021/2022 – realizovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog