UDALOSTI

Klub školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ

4/26/2021

Blog image

Dňa 3. mája 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnilo on-line klubové stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnou témou stretnutia bolo:

  • Podpora návratu žiakov na prezenčné vzdelávanie a znovu nastavenie pozitívnej klímy v triednych kolektívoch  – prezentovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
  • Príklady dobrej praxe, výmena skúseností školských koordinátorov, diskusia k uvedenej téme.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog