OZNAMY

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CPPPaP

9/11/2022

Blog image

Prečítajte si nové usmernenie týkajúce sa prevádzky nášho zariadenia v školskom roku 2022/2023.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského zariadenia – CPPPaP. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) zákonný zástupca klienta do 18 rokov a plnoletý klient nad 18 rokov predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka – klienta CPPPaP.

CPPPaP - Vyhlásenie o bezpríznakovosti 2022-23.docx

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog